СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
Ознака "CE" и "ЗА" знак


ЗНАКОВИ УСАГЛАШЕНОСТИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ


"CЕ" знак:

"3A" српски знак усаглашености:

        


  Поступак оцењивања усаглашености и означавање пољопривредних машина ''CЕ'' знаком спроводи произвођач у складу са:
           - ЕУ директивом за машине 2006/42/EC,
           - ЕУ директивом за ниски напон 2006/95/EC,
           - ЕУ директивом за електромагнетну компатабилност 2004/108/EC.  Оцењивање усаглашености према ЕУ директивама су еквивалентна захтевима утврђеним у законима и прописима Новог правног оквира Републике Србије, чиме се стичу услови за означавање пољопривредних машина "3А" Српским знак усаглашености у складу са:
           - Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (Сл.гласник РС 36/2009),
           - Уредбом о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледа и садржају знака усаглашености (Сл.гласник РС 98/2009),
           - Правилником о безбедности машина (односи се на све пољопривредне машине, изузев трактора и њихове опреме) (Сл.гласник РС 58/2016),
           - Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Сл.гласник РС 25/2016),
           - Правилником о електромагнетној компатабилности (Сл.гласник РС 25/2016).  Пословно удружење ИПМ је са својим чланицама, у оквиру радне групе за техничку регулативу, реализовало следеће послове на оцењивању усаглашености и постављању CЕ знака и Српског знака усаглашености 3A:

  - на једноредним, дворедним и шесторедним берачима кукурза проивођача "Берко" д.о.о. Мол,

  - на шпартачима, сетвоспремачима, герминаторима, тањирачама и подривачима са ротором проивођача "Агромеркур" доо Ада,

  - на ротациоима косачицама, ротационим сакупљачима сена, расипачима минералног ђубрива и полутешким тракторским фрезама проивођача "Термометел" доо Ада,

  - на мешалици бетона/малтера, транспортеру за кукуруз, млину круњачу и пнеуматском транспортеру проивођача "Лифам М" д.о.о. Стара Пазова,

  - на универзалном вишенаменском оруђу, садилици за арпађик, сетвоспремачу, тањирачи, прскалици и циклону-расипачу проивођача "Агроарт" д.о.о. Стара Пазова,

  - на Берачу коштичавог воћа произвођача Електроник СЗР Ђуринци,

  - на универзалној пнеуматској сејалици за ратарске и повртарске културе од 2-12 редова, пнеуматској сејалици за сетву поврћа од 4-12 редова, житној сејалици ширине 2-6 метара и машини за сетву пшенице без претходне обраде (орања, тањирања и других припрема за севу) проивођача "Агриа" д.о.о. Суботица,

  - на ротационим фрезама проивођача "Фап Ливница са надградњом" д.о.о. Пријепоље,

  - на зглобној ротофрези за обраду земљишта између стабала у реду проивођача "Зоотехна" Прокупље,

  - на сетвоспремачима, тањирачама, подривачима, thunderima, полугерминаторима, герминаторима, cambridge машинама, груберима, култиваторима и дрљачама произвођача SATEX- Ада