СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
Преузимање докумената
Product
Size
Downloads
ПРОПИСИ
СПИСАК ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА45,3 kB20627
ЗАКОН О СТАНДАРДИЗАЦИЈИ ("Службени гласник РС", број 36/09)85.8 KB14275
ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ ("Службени гласник РС", број 36/09)130.6 KB14595
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ("Службени гласник РС", број 36/09)787.4 KB15452
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТОМАГНЕТНОЈ КОМПАТАБИЛНОСТИ ("Службени гласник РС", број 13/10)391.5 KB14588
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ОПРЕМИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА ("Службени гласник РС", број 13/10)369.4 KB14620

SRPS СТАНДАРДИ
СПИСАК СРПС СТАНДАРДА15911

EN СТАНДАРДИ
ПРЕВОД СТАНДАРДА 907 (1)884,0 kB15547
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN 632756,1 kB15503
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN ISO 4254-1341,9 kB15583
СПИСАК ЕН СТАНДАРДА15515

ISO СТАНДАРДИ
СПИСАК ИСО СТАНДАРДА21443